Menu

Missie

De verwevenheid van technologie & maatschappij en de schijnbaar autonome ontwikkeling daarvan zet ons voor een bijzondere opgave die de toekomst van onze planeet aan de orde stelt. De situationele nabijheid van de toekomst en de universele betrokkenheid van iedereen en alles bepalen de humanitaire agenda van de 21ste eeuw. Daarmee is onze verantwoordelijkheid letterlijk en figuurlijk grenzeloos geworden en moeten we ons intensief beraden op de manier waarop we - collectief - invulling geven aan deze opgave.

Essentie

Vanuit dit bewustzijn heeft Teun Leuftink bronckhorstinstituut in het leven geroepen en het verhaal geschreven waarin kansen en mogelijkheden die de verhouding en de verwevenheid van technologie & maatschappij uitdrukken worden opgespoord, geïdentificeerd en geïnterpreteerd en kunnen worden vertaald in nieuwe benaderingen en omgangsvormen. In essentie gaat het daarbij om te werken met en vanuit - wederzijdse - constructieve bejegening als onuitputtelijke bron van transformatie.

Kennisdeling

Constructieve bejegening als “…een georganiseerde manier van oordelen en besluiten op basis van inspiratie, intuïtie en interactie. Een procesmatige en synergetische manier van werken waarbij complexiteit en dynamiek vanzelfsprekend zijn, voortschrijdend inzicht een natuurlijke bron is en participatie en commitment eigendom zijn van alle deelnemers. Dat mondt uit in creatieve coalities en productieve gemeenschappen waarin kennisdeling en ketenvormig vanzelf gaan.” (Zie Soft Selection Methodology, Teun Leuftink, bronckhorstinstituut.)