Menu

Over

Wij verdiepen ons in de dynamiek en de complexiteit van actuele maatschappelijke & technologische verschijnselen en gebeurtenissen op zoek naar intrinsieke vernieuwing en verduurzaming in gebiedsontwikkeling, beleidsvorming en institutionalisering.

Teun Leuftink

Signaleren

Wij werken met analyse, interactie en experiment in vraagstukken en omgevingen die in ontwikkeling zijn en zich in de nabije toekomst zullen manifesteren.

Door te signaleren, te beschouwen en te gidsen vanuit constructieve bejegening proberen wij transformatie-potentieel op te sporen, nieuwe perspectieven tastbaar te maken en (verborgen) intenties te activeren.

Transitie Generator

Teun Leuftink - Gedreven en ervaren transitie generator. Gewend om samen met betrokkenen complexe vraagstukken in dynamische maatschappelijke omgevingen perspectief te bieden. Analytisch, visionair en pragmatisch. Speurend naar helderheid, zuiverheid en diepgang. Interventie strateeg en proces architect bij het verwezenlijken van duurzame en experimentele innovaties en transformaties in uiteenlopende publieke en private sectoren. Track Record in overheid, onderwijs, zorg, wonen, cultuur, bedrijfsleven en particulier initiatief.