Menu

Visie

Technologie & maatschappij zijn intens met elkaar verweven en hebben ongekende invloed op alles wat in ons, met ons en door ons tot stand komt. Ons leven krijgt gestalte in onze omgeving, ons optreden en onze structuren.

Verbeelding

De manier waarop wij onze gebieden ontwikkelen, ons beleid vormen en onze zaken institutionaliseren weerspiegelt ons vermogen en bepaalt onze omgangsvormen en omstandigheden. Ons bewustzijn en onze verbeelding verschaffen ons het vermogen om samen te werken, verhalen te maken en aan te passen. Steeds meer zien we ons gedwongen om de verwevenheid van technologie & maatschappij onder ogen te zien en de schijnbaar autonome evolutie daarvan te doorgronden.

Onontkoombaar

De mentale, morele en materiƫle vragen die tot voor kort in de verre toekomst lagen dringen zich onontkoombaar en steeds sneller op. De politieke, wetenschappelijke, artistieke en filosofische inzichten verouderen steeds sneller. Onze bewustwording en onze verbeelding lijkt ons in de steek te laten bij het verklaren en interpreteren van wat ons overkomt en wat ons te wachten staat. Meesterschap en perspectief en de verhouding tussen beide zijn niet meer vanzelfsprekend en verdienen ingrijpende herziening en grondige verbouwing. We dienen op zoek te gaan naar een radicaal complementair alternatief in ons denken, ervaren en handelen.